2,37 млрд. лв. са несъбраните дългове на некоректни данъкоплатци

2,371 млрд. лв. дължат на хазната некоректни данъкоплатци, съобщиха във вторник от Главната данъчна дирекция.

126 граждани и фирми са добавени през февруари в публичния бюлетин на длъжниците, който публикува актуализирания си вид на всяко 15-то число от месеца.

60 лица са отпаднали от бюлетина през изтеклия месец. Данъчните органи са предали на Агенцията за държавни вземания имената на 58 некоректни платци. На 31 собственици и управители на фирми с неплатени данъци е наложена забрана за напускане на страната. Oтнети са 25 задгранични паспорта.

Публичният бюлетин на длъжниците съдържа 3 списъка с некоректни данъкоплатци. В първия са имената на физически лица и фирми, които имат неплатени данъци в големи размери - над 5000 лв., длъжниците не разполагат с имущество, нямат вземания от банки и трети лица и не са се явили в данъчната администрация след изпратена покана.

Вторият списък съдържа имената на длъжници с неплатени данъци в големи размери, които не разполагат с имущество за обезпечаване, явили са се в данъчната администрация след изпратена покана, но въпреки това не предприемат действия за плащане на задълженията си.

Третият списък съдържа имената на лица, които разполагат с имущество (движимо или недвижимо), върху което данъчната администрация е наложила обезпечителни мерки, но лицата, включени в списъка не предприемат действия за плащане на задълженията си.

Общият брой на некоректните платци в трите списъка е 6040. Бюлетинът може да бъде видян в интернет на адрес www.taxadmin.minfin.bg.

Споделяне

Още от Бизнес