239 компании са обявили фалит от началото на годината

239 компании са обявили фалит от началото на годината

Българските компании, обявили фалит официално, е нараснал два и половина пъти (със 141%) за една година и е достигнал 239 в края на септември. Това съобщи във вторник консултантска компания "Кофас България". Изследването на несъстоятелностите у нас се изготвя от "Кофас" от 2004 г. насам и следи развитието на всички регистрирани в страната фирми.

Традиционно най-рисковият сектор – селското и горското стопанство – продължава да е начело по брой и по процент на несъстоятелност за периода януари-септември 2009 г. с най-голям дял от 11.3%. Спрямо същия период на миналата година фалитите в отрасъла са нараснали значително със 170%.

Второто място продължава да заема строителството с дял от 9.2% и ръст от 144%. На трето място в класацията по несъстоятелност се нарежда търговията на дребно с разнообразни стоки с дял от 6.7%, следвана от транспорта с 6.3%.

Вследствие на силното влияние на кризата в сектора на транспортните услуги броят на фалиралите компании се е увеличил драстично със 650% спрямо първите девет месеца на 2008 г. В челото на най-неустойчивите сектори за периода попада и изцяло нов сектор – сферата на услугите, свързани с административна и консултантска дейност, с дял от 6%.

"От началото на годината до септември откритите процедури по несъстоятелност в България са 2.4 пъти повече от същия период на миналата година. Рязкото покачване на несъстоятелностите като абсолютен брой е очаквано и е резултат от влиянието на световната криза, чиято сила все повече се усеща от българския бизнес. Реалният негативен сигнал обаче не е толкова увеличеният брой фалити, колкото навлизането през 2009 г. на нови сектори с компании в несъстоятелност. Сред тях са минната индустрия, търговията на едро с машини и оборудване, услугите, свързани с медии, реклама и издателска дейност, услугите в сферата на туризма и развлекателния бизнес и др.”, коментира Камелия Попова, управител на "Кофас България".

В географски план неблагоприятната икономическа обстановка също е осезаема и до края на септември 2009 г. вече има регистрирани несъстоятелности във всички 28 административни региони на България.

За разлика от предишни години на "картата на несъстоятелностите" се появяват и Видин, Благоевград и Ловеч. Начело, с близо 40% и 94 компании в несъстоятелност, продължава да е София град, където са и най-много регистрираните компании. Далеч по-малък е делът от общия брой несъстоятелности на компании, базирани в Пловдив и Русе - съответно 7.5% и 5.9%. С равни дялове от 4.6% на четвърта позиция са Варна и Монтана.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?