24 млрд. лв. ще инвестира България в екология

23,547 млрд. лв. ще бъдат вложени в околната среда у нас за периода 2005-2014 година. Това предвижда национална стратегия за екология, която одобри правителството в четвъртък. Към нея има и план за действие до 2009 г.

Шест са стратегическите цели, предвидени в документа - осигуряване на достатъчно и качествена вода, чистотата на селищата, опазване на биологичното разнообразие, развитие на стопанските отрасли при спазване на еконормите, контрол върху замърсяванията и мерки за решаване на глобалните екопроблеми.

3,431 млрд. лв. от парите, предвидени за периода 2005-2014 г., ще са от бюджета, 1,428 млрд. - от общинските хазни. От еврофондовете се очакват 4,268 млрд. лв., а фирмите ще трябва да инвестират 3,627 млрд. 1/3 от средствата ще се съберат от населението чрез отчисления за водоползване и за отпадъци.

Сред залегнатите в стратегията проблеми за решаване е недостигът на вода, какъвто изпитват между 10 и 25 процента от българите, в зависимост от валежите през годината и затова са на режим за ползване на течността, каза Нона Караджова, директор на Дирекция “Стратегии, европейска интеграция и международно сътрудничество” в Министерството на околната среда и водите”. Около 35 на сто от населението няма канализация, а 67 процента не са вързани към пречиствателни станции за отпадни води.

Стратегията предвижда до 2010 г. 95 на сто от населението да ползва качествена вода. До 30 процента трябва да нарасне биологично произвежданата земеделска продукция до 2013 г. За целта фермерите ще получават субсидии, за да отглеждат екологично чиста продукция. Съвсем скоро ще стартира финансирането на агроекологичната мярка за селските региони по европейската програма САПАРАД, каза Караджова.

74 градски пречиствателни станции за отпадни води трябва да бъдат построени до 2014 г. в градовете с над 10 000 жители. В малките населени места се предвижда да се изградят 283 пречиствателни станции. Това ще стане основно с пари по ИСПА, а след приемането ни в Европейския съюз - от структурните и кохезионни фондове.

До 2008 г. пък трябва да се разреши проблемът с болничните отпадъци. През тази и следващата година ще бъдат построени четири инсталации за унищожаване на болнични отпадъци. Те ще обслужват Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали. Подготвят се проекти за инсенератори и в Плевен, Габрово, Ловеч и Велико Търново, съобщи Нона Караджова.

Два центъра за рециклиране на излезли от употреба автомобили и система за събиране на стари електроуреди – печки, телевизори, компютри, мобилни телефони и др., трябва да заработят до 2009 г., предвижда още екологичната стратегия.

В същия период трябва да са почистени всички нерегламентирани сметища, които в момента са около 2500. До 2007 г. е нужно да се въведе на територията на цялата държава системата за разделно събиране на отпадъци. Ще има и три компостиращи центъра за биологично разтворими отпадъци, които след ферментацията ще могат да се използват в селското стопанство.

54 регионални депа за твърди битови отпадъци се предвижда да са построени или да са в процес на изграждане до 2009 г. 22 проекта вече се изпълняват. 

Правителството ще лобира след 2007 г. да се открие специална програма за еврофинансиране на общински проекти за разширяване и модернизиране на транспортните системи, захранвани с електричество като тролейбусните, трамвайните и метро мрежите, каза още Караджова. Идеята е около 100 млн. лв. да отиват приоритетно за такива проекти. В момента подмяната на този вид обществен транспорт се финансира основно от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, обясни тя. Целта е до 2014 г. да нарасне броят на пътниците, които ползват транспорта, незамърсяващ околната среда.  

Споделяне

Още от България