246 милиона лева са инвестициите в ТЕЦ "Марица Изток 3" през 2003 година

246 милиона лева са инвестициите в ТЕЦ "Марица Изток 3" през 2003 година, съобщават от "Енергийна компания Марица Изток 3". За миналата година е отчетена печалба от 56 милиона лева, която ще бъде изцяло реинвестирана в рехабилитацията на централата.

Смесеното дружество ще внесе 20 милиона лева в държавния бюджет под формата на корпоративен данък за 2003 година. Акционери в него са НЕК, италианската "Енел" и американската "Ентърджи".

През 2003 година в централата са произведени 3 милиарда киловатчаса електроенергия. За производствените нужди на централата през същия период са купени 5 милиона тона въглища от мини "Марица Изток".

Проектът за ТЕЦ "Марица Изток 3" предвижда рехабилитация на четирите генериращи блока на централата и изграждане на две сероочистващи инсталации. Общата му стойност възлиза на 600 милиона евро.

Около 100 милиона от тях ще бъдат отделени за мерки за опазване на околната среда. Предвижда се работата по рехабилитацията и модернизацията да завърши през 2006 година.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?