25 млн. лв. обезщетения по застраховки живот изплатени до октомври

През деветмесечието на 2004 г. застрахователните компании са изплатили близо 25 млн. лв. обезщетения на клиентите си, сключили полици "живот". Това сочат данните на управление "Застрахователен надзор" към Комисията за финансов надзор, обобщени на базата на информацията, подадена от 20-те застрахователни дружества в страната. Ръстът е с 3,75 на сто спрямо същия период на миналата година.

С 25,32% са се повишили премийните приходи в животозастраховането за деветмесечието спрямо същия период на миналата година, показват още данните на управлението. Той възлиза на на 61,8 млн. лв. Премийният приход по общото застраховане пък е 487 490 лв. Това е със 17.96 % повече от прихода за същия период на 2003 г. Изплатените обезщетения са 162 707 лв. - с 13.14 % повече от миналата година.

Споделяне

Още от Бизнес