2500 чиновници си отиват, за да завърши 10% свиване на администрацията

2500 чиновници си отиват, за да завърши 10% свиване на администрацията

2500 души ще бъдат съкратени от централната държавна администрация да края на годината, които ще се прибавят към закритите 10 680 щатни бройки, съобщи след края на правителственото заседание в сряда вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Съкращенията ще бъдат предвидени в промените в съответните нормативни актове, които правителството подготвя.

С това ще бъдат изпълнено предвиденото свиване на централния чиновнически апарат с 10%, което бе целта на Дянков, обявена в началото на неговия мандат.

Според данните на Националния статистически институт (НСИ) в края на миналата година общата численост на държавната администрация (по списъчен състав) е била 129 244 души. Година по-рано - в края на 2008 г. администрацията е била 129 422 души, или на практика почти не е имало промяна в броя на заетите в нея.

Съкращенията бяха заложени и като една от антикризисните мерки и за да се извършат, финансовият министър поиска и получи свиване на разходите на ведомствата с 15%, записано в актуализацията на бюджета за тази година.

Административната реформа е едно от изискванията на Европейската комисия като мярка за намаляване на бюджетния дефицит.

Съкращенията обхващат почти всички звена на администрацията и на службите на бюджетна издръжка, включително и такива "чувствителни" като Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), Министерството на отбраната и задграничните представителства на страната. Ще бъдат закрити 22 административни структури, 36 ще се трансформират.

За да илюстрира реформите, Дянков каза, че за периода на управление на предишното правителство държавните структури са стигнали 115. След първата година на управление на ГЕРБ, те са се свили на 106.

Както се очакваше, съобщенията за готвените съкращения предизвикаха негативната реакция на работещите в структурите, подлежащи на закриване или преструктуриране.

Земеделието с най-големи орязвания: 1600 щата отпадат от министерството

Преструктурирането на администрацията ще бъде най-осезаемо в Министерството на земеделието и горите, което има една от най-големите администрации и е обрасло с десетки централни и регионални подведомства. Там ще се съкратят 1600 щата от плануваните 2500 за цялата централна администрация.

Три структури ще се влеят в бъдещата Агенция за безопасност на храните, като в нея ще влезе част от щата на Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). Другата част от щата ще бъде към Министерството на здравеопазването. Плановете са само от това преструктуриране да се спестят 4 млн. лева.

Фонд "Тютюн" ще влезе в Държавен фонд "Земеделие", а Изпълнителната агенция за борба с градушките ще се преобразува в търговско дружество. Лабораториите към земеделското министерство също ще бъдат намалени първоначално от 100 на 6, а след това на 3, които ще обхващат територията на цялата страна. Закрива се изцяло Изпълнителна агенция "Почвени ресурси". Изцяло ще се преобразува структурирането на горската администрация, като ще се редуцира броят на горските и на ловните стопанства.

МО - 257 съкратени цивилни, но армията ще бъде свита още

Министерството на отбраната има намерение да съкрати още числеността на армията и да я преструктурира, обяви военният министър Аню Ангелов, като призна, че чувствителният въпрос с армейската редукция е все още намерение, което не е съгласувано с върховния главнокомандващ президента.

В момента се извършва преглед на структурата на въоръжените сили, който трябва да завърши до края на август и през септември ще бъде приета т. нар. "Бяла книга на отбраната и въоръжените сили".

Администрацията в МО е намалена с 472 бройки, от които 257 са реално съкратените служители. В агенция "Социални дейности" на МО съкратените са 161. С 6% е намален съставът на Института по отбрана. До края на август се предвижда оптимизиране на структурите и намаляване на администрацията на висшите военни училища с около 40%, но с уговорката, че няма да бъдат засегнати преподавателите.

Намалението на числеността на щабовете на трите вида въоръжени сили е с 297 бройки, от които 167 са реално съкратените.

Три финансови инспектората се сливат

Инспекторатите на НАП и на митниците се сливат с инспектората на финансовото министерство, като общата численост се намалява с 60%, предвиждат промените на министерството. Сливането ще се извърши едновременно със закриването на изпълнителни агенции, които ще бъдат трансформирани в дирекции.

Здравното министерство намалява щата си със 17%, обяви министър Анна-Мария Борисова, а структурните промени ще обхванат ред регионални поделения. Така например диспансерите ще преминат към областните болници, ще има промени и в три национални центъра, които са на подчинение към МЗ.

Преструктурирането ще стане през есента, най-вероятно през октомври, тъй като в момента се работи по Законопроекта за здравето, в който е обосновката на този процес. Според нея до края на септември проектът ще бъде приет.

Частта от състава на РИОКОЗ, която няма да влезе в бъдещата Агенция за безопасност на храните, ще се обедини с експертите от Районните центрове по здравеопазване в една обща оптимизирана структура.

Щатът на Министерството на образованието и науката ще бъде намален с 20%, но това няма да засегне регионалните инспекторати. За да намали разходите, ведомството ще премине към финансова децентрализация на професионалните и специалните училища.

25 посолства пред закриване, задгранични имоти се оглеждат за продажба

Започва процедура по разглеждане на закриването на задгранични представителства на България в рамките на съкращаването на разходите в Министерството на външните работи, съобщи началникът на кабинета на външния министър Валери Рачев. По думите му 25 представителства са подложени на разглеждане. Малко по-рано говорителят на външно Весела Чернева не се съгласи с публикации в пресата, в които се говореше за 30 закриващи се посолства, като уточни, че въпросът е в процес на разглеждане.

Основните критерии за поддържането на задграничните представителства на България са политически съображения, икономически резултати, въпроси на сигурността и въпроси, свързани с българските общности в чужбина, отбеляза Рачев.

Преценката е на основа на комплексно оценяване по тези показатели, в това число и съотношението между цената и ефективността от поддържането на съответното посолство.

Определянето на посолствата, които ще бъдат поставени в процес на закриване, е комплексен въпрос и не се основава само на съображението да се спестят разходи, уточни Рачев.

Ще бъде прекратена дългосрочната командировка на значителен брой служители, което ще стане постепенно. От този процес могат да бъдат засегнати около 300 души или около една трета от всички.

Министерството обмисля да се прекрати изобщо практиката на командироване и едновременното плащане на заплата в България на служителя, за да се намалят разходите.

В рамките на съкращенията МВнР смята да продаде до края на годината поне седем имота зад граница.

Същевременно, когато командирова дългосрочно свои служители в българските задгранични мисии, ДАНС ще им плаща половин заплата в България, вместо както е досега - пълна заплата. Това се прави също с цел икономии поради драстичното орязване на парите за издръжка на спецагенцията.

Споделяне

Още по темата

Още от България