251 общини получават компютри за над 7.7 млн. лв.

До края на годината 251 общини, от общо 264, ще получат компютри, аудио-визуална и размножителна техника за над 7.78 млн. лв. Специализираното техническо оборудване се доставя в рамките на проекта "Е-ПОДЕМ - Европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт".

 

Проектът е на Националното сдружение на общините и се реализира по оперативна програма "Техническа помощ", съобщиха от програмата.

 

Освен компютри, общините ще получат и специализирани киоск-терминали, които ще се ползват от гражданите за предоставяните от съответната община услуги, както и широкоформатни скенери за документи с големи размери, които се използват за обработване, споделяне и съхранение на електронни копия на строителни планове и скици.

 

"Проектът E-ПОДЕМ е много важен, защото създава предпоставка за електронизация на дейностите по подготовка и изпълнение на европейски проекти, както и възможност за достъп до безплатна експертна и консултантска подкрепа за местните власти чрез ресурсен център, който улеснява комуникацията между общините и управляващите органи на оперативните програми", каза Ирена Първанова, ръководител на управляващия орган на оперативна програма "Техническа помощ".

 

"Навлизането на модерните информационни технологии в ежедневната работа на общините е съществено предимство за създаване на ефективна среда за развитие и приспособяване към европейските стандарти и изисквания", допълни Първанова.

 

Дейностите, залегнали в проекта Е-ПОДЕМ, дават възможност за електронен обмен на документи. Това ще улесни и ускори комуникацията между общините и управляващите органи на оперативните програми.

Споделяне

Още от Бизнес