2.7 млрд.лв. е натрупаното до май отрицателно търговско салдо

2.776 млрд.лв. е натрупаното отрицателно търговско салдо за първите пет месеца на годината, показват данните на Националния статистически институт, оповестени във вторник.

От януари до май включително износът на страната е на стойност 5.705 млрд.лв., а вносът - 8.481 млрд. В сравнение с първите пет месеца на миналата година, българският износ се е увеличил с 8.5%, докато увеличението на вноса в процентно отношение е почти двойно по-голямо - 14.7 на сто.

Най-голям дял от вноса - 2.387 млрд.лв,. е на машини, оборудване и транспортни средства, като в сравнение с миналата година импортът на този вид стоки се е увеличил с близо 322 млн.лв. От оповестените от статистиката данни не е ясно какъв процент в това перо заемат само транспортните средства.

На второ място остава вносът на обработени изделия - 1.813 млрд., като регистрира увеличение с 317 млн.лева, а на трето е импортът на минерални горива и смазочни материали - 1.341 млрд.лв., което е понижение с 87 млн. в сравнение с 2003 година.

На първо място в българския износ излиза експортът на обработени изделия с 1.620 млрд.лв., отбелязвайки увеличение с близо 340 млн. Експортът на готови изделия минава на второ място с 1.601 млрд., докато за първите пет месеца на миналата година е държал първенството с общ обем от 1.5 млрд.лева. Намаление с 54 млн.лв. се регистрира при износа на храни и живи животни и с 9 млн.лв. - на напитки и тютюн.

59% от българския износ (3.408 млрд. лв.) е за Европейския съюз, откъдето идва и 53% от вноса в страната ни (4.579 млрд. лв.). Увеличението при експорта е с 9.7 %, а на импорта - с 14.3 на сто. Най-голям е износът ни за Италия (751 млн. лв.), а вносът - от Германия (1.174 млрд. лв.).

Най-драстична остава разликата между износа и вноса от Русия, където сме експортирали стоки на обща стойност от 82.3 млн.лв., а оттам сме внесли за 1.076 млрд.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?