272 лева е средната работна заплата през 2002 г.

Средната работна заплата на наетите по трудов договор през 2002 г. е 272 лева, съобщи Националния статистически институт. Най-ниска е средната заплата през януари - 251 лв., а най-висока през декември - 282 лв.

Работещите във финансовото посредничество са получавали най-високи заплати, отчита НСИ. Средната заплата в тази сфера е 586 лева. Сред високоплатените служители са били и заетите в снабдяването с електроенергия, газ и вода. Те са получавали средно 455 лева.

В добивната промишленост средните заплати през 2002 г. са 416 лева. 269 лв. е средната заплата в сферата на образованието, а 259 лв. в здравеопазването. Миналата година бюджетните служители са получавали средно 291 лева.

Най-ниската средна заплата е за работещите в хотели и ресторанти - 164 лева. Средното заплащане на заетите в селското, ловно, горско и рибно стопанство е 196 лева.

Споделяне

Още от Бизнес