3 203,9 хиляди души е работната сила на страната през първото тримесечие на 2003 година

3203,9 хиляди души е икономически активното население на страната през първото тримесечие на 2003 година, съобщи Националния статистически институт (НСИ). Работната сила в България е 48% от населението на 15 и повече години.

Коефициентът на икономическата активност на градското население (52.9%) е с 16.2 пункта по-висок от този на селското (36.7%). Икономическата активност при мъжете (53.1%) е по-висока отколкото при жените (43.2%) с 9.9 пункта.

Икономически активното население на възраст от 15 до 64 навършени години е 3163.8 хиляди души, а коефициентът на икономическа активност за тази възрастова група е 59.5 процента.

От икономически активните лица през първото тримесечие на 2003 година 2704.3 хиляди души са заети, а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 40.5 процента.

От общия брой на заетите, в обществения сектор работят 994.5 хиляди, или 36.8%, в частния - 1702.6 хиляди, или 63% от всички заети, а 0.3% от заетите не са посочили сектора, в който работят. Преобладаващата част от работещите в частния сектор са наети на трудов договор - 1331.7 хиляди, или 78.2 процента. Самостоятелно заети (работодатели и неплатени семейни работници) са 371 хиляди души, или 21.8 процента.

От всички заети в сферата на услугите работят 58.5%, в индустрията - 33.1%, а в селското стопанство - 8.3 процента. През първото тримесечие на 2003 година безработните лица са 499.6 хиляди, или 15.6% от икономически активното население. От общия брой на безработните лица 277.8 хиляди са мъже и 221.8 хиляди са жени.

Коефициентите на безработица са съответно 16.3 на сто - за мъжете, и 14.8 на сто - за жените. В градовете равнището на безработица е 14.6 на сто - с 4.4 пункта по-ниско в сравнение със селата - 19 на сто.

Продължително безработни (от една и повече години) са 311.4 хиляди, или 62.3% от общия брой на безработните през първото тримесечие на 2003 година.

Първа работа търсят 104.7 хиляди, или 21% от всички безработни. От тях 57.8% са мъже и 42.2 процента - жени. През първото тримесечие на 2003 г. икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години са 3472.2 хиляди, или 52% от населението на тази възраст.

От тях 1501.1 хиляди, или 43.2 на сто, са мъже и 1971.1 хиляди, или 56.8 на сто - жени. От лицата извън работната сила 662.5 хиляди души желаят да работят, но не търсят активно работа.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?