3 млрд. лева евросубсидии отиват при Кабил

Министърът на земеделието и горите ще бъде компетентният орган за акредитация на Разплащателната агенция, която ще разпределя евросубсидиите  за фермерите. Това реши парламентът, приемайки в четвъртък на второ четене текстове от промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. Така при Нихат Кабил отиват 3 млрд. лева, които ще бъдат разпределени до края на 2009 г. за селскостопанските производители по линия на структурните фондове от Европейския съюз.

С измененията в закона се записва, че земеделският министър урежда акредитацията, структурата, дейността и контрола върху Разплащателната агенция, регулирането на производството на захар от захарно цвекло и изоглюкоза, създаването и функционирането на Интегрирана схема за администриране и контрол, както и прилагането на схемата за единно плащане на площ в съответствие с Общата селскостопанска политика на ЕС.

С приетите днес текстове се регламентира националната млечна квота и квотите за производство на захар и изоглюкоза в съответствие с изискванията на ЕС.

Разплащателната агенция поема функцията на Държавен фонд "Земеделие" и фонд “Тютюн”. Новата административна структура, която ще работи по правилата на Европейския съюз, трябва да се структурира до юни, за да може до края на 2006 г. да тренира механизмите на обработка на заявленията от земеделците, кандидатстващи за евросубсидии, и от януари 2007 г. да заработи ефективно по разпределянето на средствата от ЕС.

До средата на лятото трябва да се одобри и устройствения правилник на Разплащателната агенция и нейният ръководител, за когото вече се предполага, че ще от кръговете на ДПС.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?