30 задгранични паспорта отнети за неплатени данъци

На 43 собственици и управители на фирми с неплатени данъци е наложена забрана за напускане на страната, а на 30 са отнети задграничните паспорти, съобщи в неделя финансовото министерство.

84 граждани и фирми бяха добавени през юли в публичния бюлетин на длъжниците. 32 лица отпаднаха от бюлетина през изтеклия месец. Данъчните органи са предали на Агенцията за държавни вземания имената на 67 некоректни платци.

Публичният бюлетин на длъжниците съдържа 3 списъка с некоректни данъкоплатци.

В първия са имената на физически лица и фирми, които имат неплатени данъци в големи размери - над 5000 лв., длъжниците не разполагат с имущество и нямат вземания от банки и трети лица и не са се явили в данъчната администрация след изпратена покана.

Вторият списък съдържа имената на длъжници с неплатени данъци в големи размери, които не разполагат с имущество, което за послужи като обезпечение, явили са се в данъчната администрация след изпратена покана, но въпреки това не предприемат действия за плащане на задълженията си.

Третият списък съдържа имената на лица, които разполагат с имущество (движимо или недвижимо), върху което данъчната администрация е наложила обезпечителни мерки, но лицата, включени в списъка не предприемат действия за плащане на задълженията си.

Общият брой на некоректните платци в трите списъка е 5531, като неплатените от тях данъци са 2 007 681 090 лв.

Бюлетинът се може да бъде видян в интернет на адрес www.taxadmin.minfin.bg.

Споделяне

Още от Бизнес