300 лв. за хектар годишна субсидия ще получават стопани в трудни за земеделие райони

Земеделските стопани, които обработват земя в т.нар. необлагодетелствани райони на страната, ще получават субсидия от държавата в годишен размер от 300 лв. на хектар. Управителният съвет на фонд “Земеделие” е приел на свое заседание указания за прилагане на схема за компенсаторни плащания на стопани в такива райони, съобщиха от Министерството на земеделието и горите във вторник.Проектът ще стартира като пилотен в няколко общини - Батак, Болярово, Вършец, Малко Търново, Котел и Чупрене. За 2005 г. за субсидии по проекта са заделени 5,5 млн. лв.

Всеки фермер, който работи на територията на пилотните общини, може да кандидатства за компенсаторно плащане. Минималният праг на собствена или наета земя е 0,5 хектара. Необходимо условие за получаване на компенсаторни плащания е стопаните да нямат задължения към фонд "Земеделие", НОИ и към държавния и общинските бюджети.Максималният размер на земя за подпомагане на производител е 50 хектара, пише в указанията за прилагане на пилотната схема.

Компенсаторното плащане е в размер на 300 лева на хектар годишно, като са предвидени допълнителни плащания за млади земеделски производители - по 20 лева на хектар, както и по 40 лева на хектар за членове на организации на земеделски производители. За да участват в пилотната схема, кандидатите трябва да подадат молба и заявка за плащане в срок до 15 май на текущата година, като за тази година срокът е удължен до 15 юни.

Земеделските производители трябва да подадат документите си в съответната областна дирекция на фонд "Земеделие" по местонахождение на земята.Плащанията се превеждат по сметка на стопаните до 20 декември, като всеки одобрен ще получи предварително по писмен път сведение за окончателния размер на парите, които му се отпускат, пише още в одобрените указания.

Споделяне

Още от България