31 093 души с увреждания са подали молби за социална оценка

31 093 молби за социална оценка от хора с увреждания са били подадени до 11 януари в дирекциите "Социално подпомагане" в цялата страна. Това съоббщиха от Министерството на труда и социалната политика /МТСП/. Вече са създадени 310 комисии, в които ще се извършва социална оценка за индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания.

От началото на годината влезе в сила нов Закон за интеграция на хората с увреждания. Той предвижда хората с трайни увреждания да ползват месечна добавка за социална интеграция, според вида и степента на увреждането си, припомнят от министерството. Това обаче ще става на базата на социална оценка.

Определената индивидуално за всеки сума на добавката ще допълва собствените доходи на хората с трайни увреждания, според нуждите му. Общият размер на месечната добавка се формира като сбор от средствата, определени за отделните услуги, които ще ползва човекът с увреждане, уточняват от МТСП.

Правото на такава добавка не е обвързано с доходен критерий. Хората с увреждания, които имат изискваната според закона степен на намалена работоспособност, могат да подадат молба в дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес, за да им бъде изготвена социална оценка.

Родителите на деца с трайни увреждания ще получават месечна добавка в размер на 70 процента от минималната работна заплата до 18-годишната възраст на детето, а ако учи - до завършване на средното образование, но не по-късно от навършване на 20 години, се посочва в съобщението.

С новия закон се запазват и целевите помощи за социална интеграция на хората с увреждания - за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, за покупка или приспособление на лично моторно превозно средство, за преустройство на жилище.

Законът предвижда и допълнителни целеви помощи за ползване на жестомимични услуги на хора с увреден слух, за придружител на хора с увредено зрение и на трудноподвижни хора. Тези услуги могат да се ползват по 10 часа годишно, като средствата за тях се осигуряват от Агенцията за хора с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България, посочват от доциалното министерство.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?