316 млн. лв. са договорени по програма "Наука"

316 млн. лв. са договорени по програма "Наука"

16 млн. лв. от общо 1.37 млрд. лв. са договорени до момента по оперативна програма "Наука", стана ясно от изказване на зам.-министъра на образованието Красимир Киряков.

Първата ос по програмата, по която все още няма договорени средства, е за инвестиции в научни изследвания и технологично развитие, като средствата по нея са в размер на 560 млн. лв.

Двете отворени процедури, за които са набират проектни предложения, са за 360 млн. лв. - 200 млн. лв. за изграждането на центрове за върхови постижения и 150 млн. лв. - за центрове за компетентност.

Втората приоритетна ос е с бюджет от 504 млн. лв., с които ще се финансират проекти в предучилищното, училищното, висшето и професионалното образование, както и инициативи за учене през целия живот, съобщиха още от МОН.

Третата приоритетна ос по програмата е с бюджет от 252 млн. лв., като с тези средства ще се финансират проекти за образователна среда за активно социално приобщаване на маргинализирани групи.

По първата ос на програмата през 2017 г. предстоят процедури на стойност 160 милиона лева, по втората ос ще има процедури за около 20 милиона лева, а по третата ос - за 101,5 милиона лева.

Срокът за подаване на документи за научните центрове изтича в 19 часа в понеделник, 23 януари, припомни зам.-министър Киряков. Приемат се документи за 4 центъра за върхови постижения и за 8 по компетентност.

Киряков беше категоричен, че няма да се удължава срокът за подаване на проектни предложения за научните центрове. За да стане това, е трябвало да има промени в законодателството или в насоките за кандидатстване, а такива няма.

Киряков посочи, че до края на месеца МОН ще бъде готово с искания от Европейската комисия анализ на научната инфраструктура в страната, обхващаща близо 300 обекта. През февруари ще приключи и решението кои обекти от пътната карта на научната инфраструктура отговарят на "Интегрираната стратегия за интелигентен растеж" и могат да получават европейско финансиране и кои имат своето социално значение и трябва да бъдат финансирани от бюджета.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?