3.2 млрд. лв. са приходите в митниците за полугодието

Приходите на митниците от ДДС при внос, мита, акцизи и глоби за първото полугодие са 3.178 млрд. лв., съобщиха от агенция „Митници” във вторник.

Събраните акцизи от внос и от сделки в страната са 1.5 млрд. лв., като от внос сумата е 39 млн. лв., а от сделки в страната – 1.461 млрд. лв.

Касовото изпълнение на ДДС от внос за периода възлиза на 1.6 млрд. лв. Събраните мита са 83 млн. лв. Приходите от глоби, санкции и лихви са 5.8 млн. лв.

Планът на приходите за шестмесечието е 3.108 млрд. лв., а ефективно събраните приходи са 3.172 млрд. лв. (без глоби, лихви и санкции), което представлява изпълнение от 102%.

Споделяне

Още от Бизнес