35 000 души ще получат 1.8 млн. лева помощи за отопление и майчинство

Над 1.8 млн. лева за еднократни помощи ще получат в края на май общо 35 184 души, обхванати от приетия в началото на април пакет от спешни социални мерки. Това показват разчетите след разглеждането на молбите, подадени през април. Става въпрос за семейства, които превишават диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лева и осигурени майки с месечен доход под 350 лева, които отглеждат деца на възраст от 1 до 2 години.

В Агенцията за социално подпомагане са приети 10 432 молби за еднократна енергийна помощ. От тях на критерия отговарят 7001. Те ще получат 67.52 лв. Това ще струва на бюджета общо 460 105 лева.

28 183 майки с деца между 1 и 2 години, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от една до две години за поне един месец през периода от 1 януари до 12 април и са с доход под 350 лева на член от семейството, ще получат еднократна помощ в размер на 50 лв. Общата сума, необходима за това, е 1 409 150 лева.

Според прогнозите на агенцията броят на майките с право на тази помощ може да достигне 30 000 – 31 000, което ще струва на бюджета още 140 000 лева. Причина за това са случаи, при които документите на майките са подадени по-късно от техните работодатели.

В края на април агенцията вече изплати еднократни помощи в размер на 50 лева на семействата на 25 427 деца с увреждания. Общата стойност на отпуснатите средства за тази целева група е 1 271 350 лева. По 67.52 лева вече получиха и 8095 лица и семейства, които са получили откази за енергийна помощ за изминалия отоплителен сезон заради превишаване на диференцирания минимален доход с до 10 лева. Общата сума, осигурена за тях, е 532 003 лева.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?