350 млн. лв. ще се вложат в научни центрове

350 млн. лв. ще се вложат в научни центрове

Общо 350 млн. лв. ще бъдат насочени към центрове за върхови постижения и за компетентност по оперативна програма "Наука и образование", съобщи просветният министър Меглена Кунева.

На 22 август Министерството на образованието и науката е публикувало насоките за кандидатстване по първите две процедури по приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие". Кандидатстването е именно за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и на центрове за компетентност.

Проектните предложения за центрове за върхови постижения с бюджет 200 млн. лв. и за центрове за компетентност с бюджет 150 млн. лв. трябва да се представят до 23 януари 2017 г.

В следващите години се предвижда у нас да се изградят четири новопостроени инфраструктурни комплекси - центрове за върхови постижения, насочени към фундаменталните научни изследвания. В тях трябва да работят повече от 70 нови изследователи по над 40 съвместни проекти. Ще има и осем новопостроени инфраструктурни центрове за компетентност, фокусирани върху приложни научни резултати. В тях ще работят над 100 нови изследователи в повече от 110 научни съвместни изследователски проекти между центровете и бизнеса, обясни министър Кунева.

Целта на инвестициите е изграждане и модернизиране на научноизследователската инфраструктура. Бюджетите и за двете процедури са разпределени в четири основни тематични области - мехатроника и чисти технологии, информатика, информационни и комуникационни технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните индустрии.

За проектите може да кандидатстват научноизследователски институти, висши училища и техни основни звена, БАН и Селскостопанската академия, публични и частни научни организации, юридически лица с нестопанска цел, иновационни клъстери, консорциуми между публични и частни научни организации. Всички тези институции трябва да фигурират в регистъра за научна дейност, поддържан от МОН, като извършващи научна и изследователска дейност.

За научните проекти няма да се изисква съфинансиране от бенефициентите, каза Кунева.

Междувременно, от МОН съобщиха още, че на 25 август е възстановен достъпът до научните бази данни ScienceDirect и SCOPUS след преговори с издателство "Елзевиер".

Споделяне

Още по темата

Още от България