40 млн. лв. за археологически проучвания по пътни трасетата през следващите 4 години

40 млн. лв. за археологически проучвания по пътни трасетата през следващите 4 години

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщи, че е започнала открита процедура за сключване на рамково споразумение за извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти.

Индикативната стойност на поръчката е 40 млн. лв. без ДДС и е за срок от 4 години.

Стойността на всеки конкретен договор, в зависимост от необходимостта от дадено археологическо проучване, ще бъде изчислена в съответствие с изискванията на Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания, е посочено в съобщението.

При изпълнението на големи пътни обекти АПИ е възложител както на дейностите по изграждане на отсечката, така и на археологическите проучвания.

За да бъдат обхванати всички спасителни археологически проучвания е необходимо сключване на рамково споразумение.

Бъдещите изпълнители ще притежават технически възможности, опит и квалификация, за да извършат теренни издирвания на обекти, спасителни археологически проучвания и археологическо наблюдение по време на строителството на пътища и магистрали.

Споделяне

Още от Бизнес