40% от българите никога не са имали застраховка

Това са продукти за по-богати потребители, показва социологическо проучване

40% от българите никога не са имали застраховка

39.8% от българите никога не са си купували какъвто и да е застрахователен продукт.

Това сочи проучване, проведено между 26 август и 12 септември тази година от агенция ЕСТАТ сред 1000 българи над 18 години. То е поръчано от застрахователния портал 24ins.bg на "Брокер инс", който в четвъртък обяви старта на информационна кампания за повишаване на доверието на потребителите в застраховането.

Поне една застраховка са ползвали 34% от анкетираните, а около 20% - 2-3 продукта. Едва около 6% от българите са си купували 4 и повече застраховки, сочат данните.

Любопитно е, че София е с по-висок дял на хората, които никога не са купували застрахователен продукт – средно 42.9%, в сравнение с областните градове, където делът на тези хора е чувствително по-малък – 35.5%.

Данните очертават абсолютно ясна тенденция, според която с увеличаване на дохода расте и потреблението на застраховки. Над половината от потребителите с най-ниски месечни доходи (до 500 лв.) заявяват, че не са използвали никога застрахователен продукт.

По-конкретно, близо 70% от хората с доход до 300 лв. никога не са си купували застраховка. При хората с доход между 500 и 800 лв. този процент е 26.7%. В същото време към 19% от хората със заплата между 800 лв. и 1000 лв. никога не са сключвали застраховка, а около 45% от тях са имали поне един застрахователен договор.

Половината от хората със заплата между 1500 лв. и 2000 лв. са сключвали поне 2-3 застраховки. Сред най-богатите, тоест хората с доход над 2000 лв., няма такива, които никога не са ползвали услугите на застрахователните компании. 70% от тази социална прослойка е ползвала 2-3 застраховки, а 30% - 4 и повече продукта, сочат данните.

Предимно мъже, повечето висшисти, собственици на фирми или работещи на ръководни позиции или свободни длъжности, заявяват, че са използвали повече от един застрахователен продукт.

От хората, които са ползвали услугите на застрахователите, 83% са купували задължителната "Гражданска отговорност". На второ място по интерес на потребителите са имуществените застраховки – 23.5% от анкетираните са сключвали такъв договор. Други 20.5% пък са ползвали застраховка "Живот". Не е ясно каква част от полиците "Имущество" и "Живот" обаче се дължат на задължителните изисквания на банките при отпускането на кредити.

20.3% от анкетираните са ползвали "Каско", 15.3% - здравна застраховка, а 6.1% - помощ при пътуване.

49% от хората знаят, че могат да поръчат застраховка онлайн, но никога не го правят, сочи още проучването. От цялата извадка едва 6.1% споделят, че са използвали услугите на онлайн застраховането.

По данни на Асоциацията на българските застрахователи застрахователната плътност, която се измерва като брутен премиен приход на глава от населението, е в размер на 282 лв. за 2016 г., което представлява стабилен растеж от около 6 % на годишна база в сравнение с 2012 г.

Според асоциацията първото петмесечие на 2017 г. е било изключително успешно за бранша, защото брутният премиен приход за този период възлиза на 947 млн. лв., което е ръст от 10% в сравнение със същия период миналата година. Почти 80% от премийния приход е в общото застраховане - 750 млн. лв. или почти 13% растеж спрямо 2016 г. Животозастраховането е донесло 196 млн. лв. от премийните приходи на застрахователите от януари до май 2017 г., което е ръст от под 1%.

Размерът на изплатените обезщетения отбелязва лек спад в сравнение с предходната година - от 416 млн. лв. на 411 млн. лв., сочат още данните на асоциацията на застрахователите за петмесечието. Изплатените обезщетения към 31 май в общото застраховане са 344 млн. лв., което е спад от 2% в сравнение с 2016 г., а в животозастраховането - 67 млн. лв., което е растеж от 4% спрямо 2016 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?