40% от българите страдат от хронични заболявания

Въпреки това под 10% се чувстват в лошо здраве

40% от българите страдат от хронични заболявания

40% от българите страдат от хронични заболявания или някакъв продължителен здравен проблем, но същевременно преобладаващата част от хората имат по-скоро положителна самооценка за здравето си. Жените са по-засегнати от хронични заболявания. Най-висок е делът на хората с хронични заболявания сред възрастовите групи 45-64 години (44.6%) и хората над 65 години (82.6%). Това сочат окончателните данни от третата вълна на изследването "Европейско здравно интервю", което оценява здравния статус, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. През 2019 г. всички държави членки са се включили в третата вълна на изследването, като Националният статистически институт (НСИ) е провел наблюдението за България в периода октомври 2019 - януари 2020 година сред над 5000 домакинства или 11 629 души.

Според данните под 10% от българите определят здравословното си състояние като "лошо" или "много лошо". Почти 21% казват, че то е "задоволително", а 70% смятат, че то е добро и много добро. Логично, сред по-младите преобладава оценката, че са в добро и отлично здраве, докато с напредването на възрастта везните се накланят към усещането за влошено здраве.

Общо 40.2% казват, че страдат от някакво хронично заболяване или продължителен здравен проблем. Делът на мъжете с хронични заболявания е по-нисък – 36% спрямо 44.1% при жените.

Високото кръвно налягане (хипертония) е водещ здравен проблем, от който страдат почти 30% от българите. Тук отново жените са по-засегнати (32.8%) отколкото мъжете (26.5%). От исхемична болест на сърцето страдат 7%, прекаран инсулт имат 2.5%, а инфаркт на миокарда – 1.6%.

Гръбначните нарушения също са често срещан проблем, от който страдат над 10% от хората, а също артроза (5.8%), диабет (6.9%), респираторни заболявания и астма (5.4%), бъбречни проблеми (4.7%), алергии (3.9%), хронична депресия (2.7%), високо съдържание на липиди в кръвта (2.7%).

През последната една година в болница са лежали 9% от анкетираните, като тук делът на жените отново е по-висок – 9.6% спрямо 8.3% при мъжете.

Над 50% от хората не са посещавали зъболекар през последната година, а 4.4% никога не са ходили на зъболекар.

За сравнение 62.%% са посетили личния си лекар в последната една година, а 35.8% са го посетили преди година и повече. 1.7% никога не са посещавали личен лекар.

60% са били на профилактика за кръвното налягане в последната година, а 25.6% - през последните три години. Холестеролът си са проверили през последната година 52% от хората, а 28% са го направили през последните три години. Със същата честота е и проверката на нивата на кръвна захар.

С наднормено телго са 40% от хората, като то е по-често наблюдавано при мъжете (47.7) спрямо жените (33.4%). Със затлъстяване са 13.3% и тук отново мъжете са по-потърпевши (15.1) срещу 11.6% при жените.

Почти 40% от хората консумират плодове всеки ден, а 25.9% от 4 до 6 пъти седмично. Други 26.2% консумират плодове между 1 и 3 пъти седмично, а 7.9% по-рядко от веднъж седмично.

Зеленчуци консумират всекидневно 48.6% от хората, 31.2% го правят от 4 до 6 пъти седмично. 17.3% консумират зеленчуци между 1 и 3 пъти седмично, а 2.8% по-рядко от веднъж седмично.

Всеки ден пушат 29.1% от българите, като 16.2% от пушачите са в най-младата възрастова група 15-24 години. Пушачите сред 25-44-годишните са 37.8%, в групата 45-64 г. делът им е 38.2% и над 65 г. спада до 12.5%, като това е пряко свързано със здравословни проблеми и смъртност вследствие на тютюнопушенето.

Понякога пушат 7% от хората, а 63.8% не пушат въобще.

Всеки ден или почти всеки ден консумират алкохол 10.2% от българите, като тук превес имат мъжете (17.4%) спрямо 3.6% от жените. Също по около 10% споделят, че пият алкохол 3-4 пъти седмично или 1-2 пъти седмично. Веднъж в месеца пият други 9.9%, а останалите го правят по-рядко – на няколко месеца или веднъж годишно.

Споделяне

Още от България