45 енергийни фирми учредиха клъстер

Индустриален клъстер, който ще носи името "Енергийно сърце на България", създадоха във вторник 45 енергийни фирми в Стара Загора.

Сред учредителите на клъстера са мини "Марица изток" ,"Брикел", ТЕЦ "Марица изток" 2, електроразпределителното дружество в Стара Загора, АКБ Форес, кметовете на Гълъбово, Раднево, Нова Загора и др. Министърът на енергетиката Мирослав Севлиевски определи шеговито присъствието си на форума като инженер по политическа инфраструктура.

Целта на сдружението е фирмите в него съвместно да участват в проекти за разрешаване на отделни проблеми на територията на източномаришкия въгледобивен и енергопроизводствен регион.

Първите четири задачи, които си поставя клъстерът са създаването на учебно-тренажорен комплекс за квалификация на персонала, изграждането на съвременна система за депониране на гипса от сероочистващите инсталации, въвеждането на ранно предупреждение за неблагоприятни метеорологически обстоятелства и рекултивация на терени за горско и стопанско значение.

Министър Севливски препоръча на учредителите да инвестират в образованието и да подпомогнат професионалните гимназии на територията на региона, защото това са бъдещите кадри, които ще работят в минно-енергийния отрасъл.

Споделяне

Още от Бизнес