4.7 млрд. лв. са приходите в НАП за петте месеца на годината

4.7 млрд. лв. са приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от Националната агенция за приходите (НАП) до края на май, съобщиха от агенцията в четвъртък.

Постъпленията от преки данъци (данък върху доходите и корпоративни данъци) са с 439 млн. лв. повече спрямо първите пет месеца на миналата година въпреки намаляването на ставките и увеличаването на необлагаемия минимум.

От подоходния данък приходите са 127 млн. лв. повече спрямо 2006 г. От НАП отчитат съществено нарастване на сумата на внесения данък върху доходите по трудов договор, като увеличението е с близо 106 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

При осигурителните вноски се наблюдава трайна тенденция за подобряване на събираемостта, се казва в съобщението. До края на май 2007 година са събрани с 219 млн. лв. повече социални и здравни осигуровки.

В бюджета на ДОО са постъпили общо 1,1 млрд. лв. осигурителни вноски, което е със 116 млн. лв. повече, отколкото през миналата година.

Постъпленията от здравни осигуровки също са се увеличили - към 31 май приходите от здравни вноски са близо 302 млн. лв. или с 43 млн. лв. повече от същия период на 2006 година.

Към края на май от НАП са събрани 47.2% от предвидените за цялата 2007 г. данъчни и осигурителни постъпления. За сравнение - през 2006 г. делът на изпълнение на приходите е бил 44%. Данъчните приходи до края на май 2007 г. са точно половината от годишната прогноза, докато в последните години процентът е варирал, както следва – 47.7% за 2006 г.; 45.7% за 2005 г.; 48.1% за 2004 г.; 45.9% за 2003 г.; 41.3% за 2002 г.

По предварителни данни спрямо последните две години (2004 - 2006 г.) облагаемата печалба е нараснала с 2.9 млрд. лв., което е ръст от близо 62%.

Приходите от ДДС за първите пет месеца на годината са близо 1.1 млрд. лв. или 39.3% от планираните за цялата година.

Споделяне

Още от Бизнес