4.8 млрд. евро е държавният дълг в края на м.г.

В края на декември 2009 г. държавният дълг на България е 4.83 млрд. евро или около 9.5 млрд. лв., сочат данните на водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг.

Вътрешният дълг е 1.54 млрд. евро, а външният - 3.29 млрд. евро.

В номинално изражение в края на декември дългът се увеличава с 35 млн. евро спрямо края на ноември 2009 г. Увеличението се дължи основно на валутна курсова разлика.

В края на 2009 г. делът на дълга към БВП (по прогнозни данни за БВП) е 14.8% или с 0.1% повече спрямо ноември 2009 г. От него 10.1% от БВП се падат на външния дълг, а 4.7% от БВП - на вътрешния държавен дълг.

В общата структура на дълга вътрешният дял е 31.9%, а външният - 68.1%.

В края на декември от държавния дълг 18% са в долари, 54.7% - в евро, 24.5% - в лева и 2.8% - в други валути.

През декември по дълга са платени 95 млн. лева.

Държавно-гарантираният дълг през декември достига 612 млн. евро. В номинално изражение той намалява с около 14 млн. евро спрямо равнището от края на ноември заради извършени плащания.

Съотношението държавно-гарантиран дълг към БВП е 1.9%.

Споделяне

Още от Бизнес