500 млн. евро годишно от ЕИБ ще отиват за инфраструктура

През следващите две години Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)ще финансира до 500 млн. евро годишно български инфраструктурни проекти, които са включени в секторните оперативни програми, по които ще получаваме средства след присъединяването си към Европейския съюз, което се очаква да стане след 1 януари 2007 г.

Това предвижда проект на меморандум за разбирателство с ЕИБ за развитие и финансиране на инфраструктурата в рамките на Плана за инвестиции в транспорта и базисната инфраструктура на правителството за периода 2007-2013 г. Документът бе приет от Министерски съвет в сряда.

За периода 2009-2013 г. финансирането от ЕИБ ще се увеличи до 700 млн. евро годишно.

Меморандумът очертава взаимоотношенията между правителството и ЕИБ като банка на Европейския съюз, свързани с осигуряването на съфинансиране на програми и проекти, които ще се реализират със средства от Кохезиония и Структурните фондове на ЕС, както и с оказването на помощ за успешното развитие на публично-частното партньорство при изпълнението на инвестиционни проекти. Банката ще предоставя средства при положителна оценка на проекта от техническа, екологична, икономическа и финансова

гледна точка.

През последните 15 години ЕИБ е инвестирала над 1,2 млрд. евро  у нас. От тях около 20 на сто са заеми без държавна гаранция. Кредитите на банката се предоставят при благоприятни финансови условия, без да се начисляват допълнителни такси. Срокът им е между 15-25 години, а гратисният период от 3 до 7 години.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?