50,3% ръст на преките чуждестранни инвестиции за първите шест месеца на годината

Преките чуждестранни инвестиции в България за първите шест месеца на годината възлизат на 526,9 млн. долара, сочат предварителните данни на Българска народна банка. Увеличението спрямо същия период на 2002 г. е в размер на 50,3%, съобщават от Агенцията за чуждестранни инвестиции.

"Само за този полугодишен период преките чуждестранни инвестиции у нас надвишават общите преки чуждестранни инвестиции за цялата 2002 г., които са в размер на 458 млн. долара. За първите шест месеца на 2003 г. са изпълнени прогнозираните от Агенцията за чуждестранни инвестиции 500 млн. долара преки чуждестранни инвестиции за 2003 г., без дори да се отчитат приходи от приватизация.

Тези факти са доказателство, че България продължава да е в центъра на засилен чуждестранен инвеститорски интерес", заявява председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции Павел Езекиев.

Той прогнозира, че ръстът на преките чуждестранни инвестиции от 50,3% за първите шест месеца на годината показва, че е реалистично да се очаква преките чуждестранни инвестиции в България до края на 2003 г. да надхвърлят 1 млрд. долара.

На първо място по привлечени чуждестранни инвестиции за периода януари-юни 2003 г. се нарежда Швейцария с 34,7%, Италия с 8,5% и Великобритания с 8,0%", сочат още предварителните данни на БНБ.

Споделяне

Още от Бизнес