52-ма от държавния елит още не са декларирали имуществото си

По закон декларации попълват президент, премиер, министри, народни представители, магистрати, членовете на ВСС, на изпълнителните и надзорни съвети на агенциите за приватизация и за следприватизационен контрол, на СЕМ, ръководителите на централни държавни органи, които издават лицензии. Законът бе приет през април 2000 година.

Липсата на санкции в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, е една от основните му слабости и затова от създаването му досега винаги е имало случаи задължени по закона хора да не декларират имуществото си, каза Николов на семинар, организиран от комисията за борба с корупцията към парламента, Сметната палата и проекта "Инициатива отворено управление" на ААМР.

През 2001 г., 24-ма от държавния елит не са подали декларации за имотното си състояние за 2000-та година, през 2002 г. бройката непопълнили е 78. По закон всяка година между 1 октомври и 1 ноември председателят на Сметната палата огласява имената на длъжностните лица, които не са подали изискваните декларации.

Законът не дава право на председателя на Сметната палата да предоставя данни от тези декларации на данъчни служители, които искат да направят разследване, каза още Николов. Миналата година данъчните власти поискали от него информация за около 15 души от различни държавни институции, но той трябвало да им откаже. Данни могат да получат прокуратурата и следствието, единствено ако срещу дадено лице има възбудено съдебно производство, и медиите, ако главните им редактори отправят писмено искане за това, обясни Георги Николов.

Тази година декларации трябва да попълнят около 5000 лица. Документите ще бъдат обработени от три служителки на Сметната палата, без за това да е отпуснат допълнителен бюджет, посочи Николов. По думите му това е къртовски труд, а верността на данните не може да се провери.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?