52% са двойките на предварителния изпит по български език в СУ

51.93% са двойките на предварителния изпит по български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски", съобщиха от университета.

Кандидат-студентите на предварителния изпит по български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски" избираха да пишат между две теми. Първата от тях беше "История и избор в романа "Железният светилник" на Димитър Талев".

Кандидатите, избрали втората изпитна тема, трябваше да съпоставят цитати от стихове на Христо Ботев и на Пейо Яворов, и да осмислят заложените в тях проблеми. Цитатът "Баща и сестра и братя мили аз да прегърна искам без злоба" е от стихотворението на Ботев "Майце си", а вторият цитат - "... Нямам братец, ни сестрица, братец да ме хвали, а сестра да жали..." е от "Хайдушки песни" на Пейо Яворов.

21.6% са оценките между 3 и 3.49; 9.94% - между 3.50 и 3.99; 7.16% - между 4 и 4.90; 4.12% - между 4.50 и 4.99; 4.31% - между 5 и 5.49 и 0.89% - между 5.50 и 5.99.

Няма нито една пълна шестица. На изпита са се явили 1579 кандидат-студенти, от които 1135 жени и 444 мъже.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?