5,6% е икономическият растеж за първото тримесечие на 2006 г.

Нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2006 г. е с 5,6% спрямо същия период на миналата година, съобщи в понеделник Националният статистически институт (НСИ), като се позова на събраните предварителни данни.

Произведеният БВП през първите три месеца на 2006 г. възлиза на 9,815 млрд.лв. по текущи цени или 6,036 млрд. долара при среден за тримесечието валутен курс от 1,6 лева за долар. БВП на глава от населението е 1268 лева от стойностния обем на показателя или близо 780 долара.

Преизчислен в евро, БВП за първото тримесечие възлиза на 5,018 млрд. евро или на човек се падат 648,4 евро.

Увеличението на брутна добавена стойност (БДС) е с 6,4%, преизчислена по съпоставими цени, и възлиза на 8,412 млрд. лв. по текущи цени.

61,4%  на сто от БДС е произведена в услугите, 33,7% - от индустрията и 4,9% от селското стопанство.

За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2006 г. се изразходва 85% от произведения БВП като реалното увеличение на показателя е с 5,4% спрямо същия период на 2005 година.

Физическият обем на инвестициите през първото тримесечие е 23,9% от произведения БВП.

Отрицателното търговско салдо през първото тримесечие е 2,419 млрд. лв. За този период обемът на външнотърговския стокооборот е нараснал реално с 18,8%. Износът на стоки и услуги се е увеличил с 12,9%, докато вносът спрямо съответното тримесечие на 2005 г. е 20%.

Споделяне

Още от Бизнес