5.8% е ръстът на БВП за третото тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2004 г. нарасна с 5.8%, сравнено със същия период на 2003 г., съобщи в понеделник Националният статистически институт. По предварителни данни, произведеният продукт е за 10.766 млрд.лв. или 5.505 млрд. евро. На човек от населението се падат по 1376 лв. или 704 евро.

За деветте месеца на годината произведеният БВП е 27.688 млрд. лв. или 14.160 млрд. евро. Ръстът на брутния продукт спрямо деветмесечието на 2003 г. е с 5.7 процента. На глава от населението, БВП за деветте месеца на тази година е 3539 лв. или 1809.5 евро.

Две трети или 67.6% от БВП за третото тримесечие е отишъл за индивидуално потребление. Това е с 4.1 на сто повече от същия период на миналата година. 18.6% от БВП пък са инвестиции. При тях увеличението спрямо третото тримесечие на 2003 г. е с 12 процента.

През третото тримесечие статистиката регистрира положително външнотърговско салдо, което се случва за първи път от началото на годината. За периода юли - септември, износът на стоки и услуги надвишава вноса с 378 млн. лв. Общо обемът на външнотърговския оборот нараства с 13.7% спрямо същия период на 2003 г. Износът нараства с 15.5%, а вносът - с 12.5%.

От три години насам през всяко трето тримесечие салдото е положително заради приходите от чуждестранните туристи по нашите курорти, обясниха от НСИ. Иначе само стоковият износ продължава да е по-малък от стоковия внос, което е тенденция от последните десетина години.

За деветте месеца външнотърговското салдо остава отрицателно - минус 1.861 млрд. лв. Спрямо същия период на миналата година ръстът в износа е с 12%, а на вноса - 13.6%.

Общо за деветмесечието частният сектор вече създава 77.1% от добавената стойност в икономиката на страната, което е с 10 на сто повече от миналата година. Приносът на обществения сектор в брутната добавена стойност намалява с 6.6% спрямо 2003-та.

Споделяне

Още от Бизнес