6 млн. евро от фонд “Козлодуй” отиват в “Топлофикация-Перник”

Споразумение за безвъзмездна помощ от 6 млн. евро в рамките на Международен фонд „Козлодуй”, които да отидат за  завършване на реконструкцията на парогенератор в ТЕЦ “Република”, подписаха в четвъртък „Топлофикация Перник” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие. Фондът се финансира и управлява от ЕБВР като компенсация за предсрочното затваряне на малките блокове в атомната ни електроцентрала.

Финансирането е важно за финализирането на рехабилитацията на “Топлофикация -Перник”, която струва на дружеството 17,6 млн. евро.

Проектът стартира през 2003 г., крайният срок за изпълнението му е месец август 2007 г. Инвестиционните ангажименти на дружеството са част от издаденото му комплексно разрешително, че отговаря на законовите изисквания за управление на отпадъците в централата и работи по еконормите. Успешното осъществяване на реконструкцията е особено важна за технологичното и икономическо развитие на дружеството, тъй като осигурява 60% от топлинния товар на топлофикационната система на град Перник и по-нататъшно използване на местните запаси от лигнитни въглища и запазване на около 2000 работни места във въгледобивния сектор, посочиха от Министерството на икономиката и енерегитаката.

Споделяне

Още от Бизнес