6% растеж и 60% заетост заложени в Националната програма за реформи

6% растеж и 60% заетост заложени в Националната програма за реформи

Икономически растеж от 6% годишно и 61% заетост в края на 2009 г. са заложени в Националната програма за реформи (НПР) 2007-2009 г. Програмата бе представена за публично обсъждане във вторник в столицата. Тя е разработена от екип на Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министерството на финансите.

При представянето на тригодишната програма финансовият министър Пламен Орешарски обясни, че програмата е продължение на предприсъeдинителната икономическа програма, в нея приоритети са обновената Лисабонска стратегия на ЕС. Тя е стратегически документ, чиято цел са високи и устойчиви темпове на растеж и заетост, допълни министърът. След обсъждането документът ще бъде доработен и изпратен в Европейската комисия.

В програмата е заложено още достигане на 54% заетост за жените, 37% за възрастните хора, както и спад до 20% на младежката безработица и до 5% на продължителната безработица.

Ще продължат усилията за спазване на строга фискална дисциплина със среден годишен бюджетен излишък от 1-1,5% от БВП, което ще спомогне за намаляване на държавния дълг до 22% от БВП, предвижда програмата.

В нея е записано още ускоряване и завършване на реформите в пенсионното осигуряване и здравеопазването и намаляване на негативния ефект от застаряването на населението.

Според становището на Икономическия и социален съвет, демографската криза е едно от най-големите предизвикателства, защото е свързана и с човешкия капитал. Като проблем председателят на съвета Лалко Дулевски посочени ранното напускане на училище от децата, образованието и квалификационното равнище на населението и недостига на квалифицирана работна ръка. Той смята, че трябва да бъде отделено сериозно внимание и на отрицателните ефекти от миграцията, която досега беше свързана главно с емиграцията, но вече се очаква да стане проблем и имиграцията.

В резюмето на програмата се посочва, че е подготвен и проект на национална здравна стратегия за периода 2007-2013 г., където ще се търси решение на проблема със застаряващото население на България.

Според подуправителя на БНБ Цветан Манчев в програмата трябва да има такива амбициозни цели, каквато е въвеждането на еврото.

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Иво Прокопиев посочи, че 6% растеж не е достатъчно голяма цел, защото в момента без много усилия икономиката ни реализира ръст от 5,5%.Прокопиев смята, че е необходим по-висок от посочения в документа растеж, а реформите в здравеопазването и образованието няма да могат да се реализират поради липса на основни идеи за целта. Прокопиев отбеляза, че енергийната независимост също е важна както като осигуряване с енергийни ресурси, така и като част от националната сигурност.

Орешарски обаче заяви, че програмата трябва да съдържа амбициозни, но реалистични и изпълними цели, а по-висок от заложеният растеж може да бъде наша вътрешна цел.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?