$60.1 млн. преки чуждестранни инвестиции в България за януари и февруари

По предварителни данни, преките чуждестранни инвестиции в страната за януари и февруари т.г. са 60.1 млн.долара, което е с 60.5 % по-малко от привлечените инвестиции през същия период на 2003-та, съобщи БНБ.

22.2 млн.долара или 36.9 % от размера на преките чуждестранни инвестиции за първите два месеца на годината са привлечен дялов капитал. Средствата са с 12.7% по-малко от привлечения капитал за първите два месеца на 2003-та.

За януари - февруари 2004 г. няма отчетен дялов капитал от приватизационни сделки.

Привлеченият нетен друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е 37.9 млн.долара, което е с 63.6 млн. по-малко от същия период преди година.

Най-много инвестиции през първите два месеца на 2004 г. са привлечени от Холандия - 26.3 %, Гърция - 8.7 % и САЩ - 6.9 на сто.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?