60.3% от БВП е размерът на брутния външен дълг в края на юни

Брутният външен дълг в края на юни 2004 г. е 11.688 млрд.евро, което е 60.3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, сочат данните на БНБ, огласени във вторник. Спрямо края на 2003 г. дългът нараства с 1.212 млрд. евро. Тогава той е бил 10.476 млрд. евро или 59.5% от БВП.

Общо дългосрочните задължения на страната - частни и държавни, са 8.989 млрпд.евро, а краткосрочните - 2.699 млрд.

Публичният дълг в края на юни т.г. е 7.324 млрд.евро при 7.101 млрд. в края на 2003-та. Данните на БНБ обаче не включват сделката по предсрочното погасяване на брейди облигациите от типа DISC, извършена в края на юли.

В края на полугодието външните задължения на частния сектор са нараснали с 989.6 млн.евро спрямо декември 2003 г. и достигат 4.363 млрд. евро. Дългът на частните търговски банки е 1.044 млрд. евро, което е увеличение с 363 млн. спрямо края на 2003 г. Дългът на частните нефинансови предприятия е нараснал с 626.6 млн.евро до 3.319 млрд

От БНБ отчитат, че през периода януари - юни т.г. са извършени плащания по обслужването на брутния дълг в размер на 538 млн. евро, при 605.3 млн. за същия период на миналата година.

През първите шест месеца на тази година са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на 1.160 млрд. евро при 718.3 млн. за същия период на 2003 г. От тях публичният сектор е получил 190.6 млн. евро, а частният - 969.5 млн. Частните търговски банки са получили 414.7 млн. евро като кредити и депозити от нерезиденти, а частните предприятия от нефинансовия сектор са получили кредити от 554.8 млн. евро, което е с 278.5 млн. евро повече спрямо периода януари - юни м.г.

Споделяне

Още от Бизнес