6.2% е ръстът на БВП през първото тримесечие на годината

Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства реално с 6.2% през първото тримесечие на тази година, съпоставено със същия период на миналата година, съобщи Националният статистически институт (НСИ) във вторник, като се позова на предварителни оперативни данни. Така ръстът по тримесечия от началото на 2006 г. досега се запазва относително висок – около и малко над 6%. 

Произведеният БВП за трите месеца на годината възлиза на 11.5 млрд. лв. по текущи цени или на глава от населението се падат 1493 лв. При среден за тримесечието курс от 1.4928 лв. за един долар, БВП възлиза на 7.7 млрд. долара или съответно 1000 долара на глава от населението. Стойността на БВП, пресметната в евро, е близо 5.9 млрд. евро или 763 евро на човек.

Създадената от стопанските отрасли брутна добавена стойност възлиза на 9.4 млрд. лв. По текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност се е увеличила със 7.7% спрямо същия период на 2006 г.

В структурата на икономиката индустрията увеличава дела си през първото тримесечие на тази година на 33.5% от 32.2% през същия период на миналата година. Делът на добавената стойност, създадена в сферата на услугите, е 61.8%, което е с 1% под равнището на първото тримесечие на миналата година. С 0.3% намалява делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката - от 5.0% до 4.7% през първото тримесечие на 2007 г.

Промените в структурните дялове се обуславят от реално увеличение на добавената стойност  в секторите индустрия и услуги съответно с 7.6 и 8.1%. Добавена стойност в аграрният сектор нараства  реално с 2.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2007 година се изразходва 82.2% от БВП. Това е с 8.1% повече спрямо същото тримесечие на 2006 г.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги за разглеждания период е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 3.3 млрд. лв. стойностния обем на износа. За този период обемът на външнотърговския стокооборот е нараснал реално с 8.6%. Износът на стоки и услуги е нараснал с 2.2%, докато увеличението на  вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2006 година е 13.2%.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?