6,2 млрд. евро е държавният дълг в края на 2006 г.

Държавният и държавно гарантираният дълг в края на декември 2006 г. възлиза на 6,20 млрд. евро, от които 1,51 млрд. евро - вътрешен, и 4,69 млрд. евро - външен дълг, съобщиха от Министерството на финансите в понеделник.

Дългът намалява с близо 75 млн. евро в номинално изражение спрямо нивото му от края на ноември. Намалението е в резултат на извършените плащания през месеца. 

В края на декември показателят дълг към брутен вътрешен продукт (БВП) по прогнозни данни за БВП за 2006 г. бележи намаление от 0,3 процентни пункта спрямо края на ноември и е 25,6%. В тях делът на външния дълг е 19,4%, а на вътрешния - 6,2% от БВП. В края на декември вътрешните задължения са 24,4% спрямо 75,6% външни.

През декември Министерството на финансите организира аукцион за продажба на десетгодишни държавни ценни книжа на местния пазар. На аукциона са били одобрени поръчки с номинална стойност 20 млн. лв.

Плащанията по държавния и държавно гарантирания дълг през декември са за 240,8 млн. лв.

От началото на годината разходите за обслужване на дълга са за 2,4 млрд. лв. главници и лихви. От сумата 1,9 млрд. лв. са плащания по външния дълг и 529 млн. лв. – по вътрешния.

За периода януари - декември 2006 г. плащанията в евро са доминиращи - 59,7%, следвани от тези в лева - 21,8%, и в долари - 15,6%.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?