6,47 млрд. евро е държавният дълг в края на март

Държавният и държавно гарантираният дълг на България в края на март е възлизал на 6,47 млрд. евро, от които 1,51 млрд. евро вътрешен и 4,96 млрд. евро външен дълг. Това се посочва в месечната справка за дълга, публикувана от Министерството на финансите.

В номинално изражение дългът намалява с 26.2 млн. евро в сравнение с предходния месец. Намалението е в резултат преди всичко на извършените погасявания, се посочва в съобщението.

В края на отчетния период делът на държавния и държавно гарантиран дълг в общия размер на прогнозния БВП за тази година възлиза на 27,8%, което е намаление от 0.1% спрямо предходния месец.

В края на периода вътрешните задължения са 23,6%, а външните - 76.4% от структурата на дълга.

През март Министерството на финансите проведе два аукциона за продажба на държавни съкровищни облигации на местния пазар, припомнят от финансовото министерство. На аукционите са одобрени поръчки на обща номинална стойност от 60 млн. лв.

От началото на годината общият размер на извършените плащанията по главници и лихви възлиза на 1,35 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес