650-годишна черница е най-старото дърво в София

Най-старото защитено дърво в София е 650-годишна черница, намираща се в района на Централна баня, сочи регистър на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - София за защитените дървета за областите София, София – град, Перник и Кюстендил.

С петдесет години по-млад от черницата е дъб в с. Скравена, община Ботевград. И двете дърветата са в добро физиологично състояние, отбелязват от РИОСВ.

352 са защитените дървета на територията на екоинспекцията, като повечето от тях са извън населените места и преобладават дъбовете. Срещат се и секвои, които са екзотичен вид за нашите географски ширини. Едни от най-старите секвои у нас са внесени от Северна Америка и се намират в с. Богослов, общ. Кюстендил и в местността “Зелин” край Ботевград.

За да бъде обявено едно дърво за защитено, то трябва да е над 100-годишно и да е в добро състояние.   

Споделяне

Още от България