66 млн. лв. от ДЖЕСИКА отиват във Фонд мениджъра на финансовите инструменти

66 млн. лв. от ДЖЕСИКА отиват във Фонд мениджъра на финансовите инструменти

Управлението на 66 млн. лв. за нисколихвени дългосрочни кредити от програмата ДЖЕСИКА, финансирана от оперативната програма "Регионално развитие" (ОПРР) за периода 2007.2013 г. отива във Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България (ФМФИБ). Споразумението за поемането на управлението на "рециклираните средства“ по инструмента за финансов инженеринг на инициативата ДЖЕСИКА е подписано с регионалното министерство, съобщиха от ФМФИБ във вторник.

Фондът вече ще отговаря за събиране на вземанията от предоставеното финансиране, както и тяхното реинвестиране в допустими по ОПРР проекти. Идеята е събраните пари да се влагат във втория цикъл на инвестиране, в допустими проекти, насърчаващи устойчивото градско развитие. Така ще се осигури приемственост и устойчивост при изпълнението на инвестициите в градски проекти със значим социален ефект, но с по-ниска от средната за пазара възвращаемост, посочват от фонда.

Парите са предвидени за създаване на възможности за публични проекти за градско развитие и/или публично-частни партньорства; за подпомагане откриването и финансирането на устойчиви решения на градските проблеми в средносрочен и дългосрочен план. Ресурсът ще бъде вложен в проекти в седемте дефинирани в предходния програмен период града запазвайки двете финансови структури: Фонд за устойчиво градско развитие на София и Регионален фонд за градско развитие – в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

ФМФИБ е с мисия да надгради постигнатото от първото поколение фондове, като стартира финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020. Инвестицията на рециклираните средства по ДЖЕСИКА от една страна и средствата предвидени по финансовия инструмент Фонд за Градско Развитие по ОПРР 2014-2020, възлизащи на 353.3 млн. лв., ще осигурят последователността в контекста на градското възстановяване и развитие. В допълнение на заделените средства за развитие на градската среда е предвиден и ресурс за инвестиции в проекти, свързани с туризма и културното наследство, посочват от фонда.

Споделяне

Още от Бизнес