7-процентов спад в добива на полезни изкопаеми у нас

Общият добив на полезни изкопаеми в България се е понижил с 6,28 млн. тона през 2012 г., което е спад от 7 на сто спрямо 2011 г., съобщи в неделя, когато е професионалният празник на миньорите, Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара.

Спадът е характерен за повечето подотрасли като изключение правят добивът на скално-облицовъчни материали и металните полезни изкопаеми, където се регистрира повишение съответно с 10 на сто и с един процент, спрямо 2011 г.

Добивът на полезни изкопаеми за 2012 г. достига общо 85 млн. и 654 хиляди тона, като на глава от населението се падат по 12 тона добити полезни изкопаеми. Твърдите горива и металните изкопаеми имат сравнително постоянно производство и общ дял от производството от 75 на сто, като металните са 50 на сто, а въглищата - 25 на сто от добитото количество.

От камарата отчетоха ръст от 7,1 на сто в общата стойност на произведената продукция от промишлените предприятия в отрасъла, като тя възлиза на 2,97 млрд. лева през 2012 г..

Производителността на труда в минерално-суровинната промишленост е два и половина пъти по-висока от средната за индустриалния сектор в страната, отбеляза Андреев, цитиран от БТА.

Заетите в сектора през миналата година са 24 617 човека, което е с 314 души по-малко в сравнение с 2011 г. Ръст на работните места се наблюдава единствено при рудодобива, в останалите подотрасли се регистрира отлив на работна ръка.

Средната годишна работна заплата в сектора расте, за 2012 г. тя е 14 860 лева, информира Андреев. Това е увеличение спрямо предходната година с 22 на сто, добави той.

През 2012 г. има намаляване на травмите, получени по време на работа в сектора с 15 на сто, спрямо 2010 г., коментира Лъчезар Цоцорков, председател на Управителния съвет на БМГК. По думите му подобряването на показателя идва главно от инвестициите, които компаниите правят за подобряване на условията за труд и внедряването на най-добрите световни производствени практики в сектора на металните руди.

За 2012 г. трудовите злополуки в бранша са 162, от които с фатален край са четири. За последните години средногодишно загиналите в сектора в резултат на трудова злополука са петима души.

Лъчезар Цоцорков коментира още, че за първото шестмесечие на 2013 г. не са добри резултатите във въгледобива. За останалите подотрасли на минно-суровинната индустрия резултатите са на нивото от 2012 г.

Споделяне

Още от Бизнес