75% от заплатата - твърда, 25% - бонуси според усърдието

75% от заплатата - твърда, 25% - бонуси според усърдието

Работещите в държавната администрация ще получават възнагражденията си по нова методика, според която твърдото възнаграждение ще е 75% от общото, а 25% ще е променливо. Това предвижда нов модел на заплащане на чиновниците, одобрен от правителството в сряда.

В твърдата (постоянната) част ще влиза основната заплата, а променливата ще бъде обвързана с постигнатите резултати и с особеностите на съответните звена, опита се да поясни вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.

Новият модел на заплащане ще трябва да влезе в сила от началото на следващата година, като ще бъде допуснато изключение само за министерствата на вътрешните работи и на отбраната, в които това трябва да стане към 2012 година. В двете министерства към момента няма променлива част под формата на бонуси.

Постоянната част ще бъде определяна чрез матрична скала, в които ще бъдат зададени ставки за съответните длъжности. По скалата вече се работи според позициите, определени в единния класификатор на длъжностите в държавната администрация, който също ще бъде променен с цел от него да бъдат извадени остарели професии и да бъдат добавени нови.

Ще има предвидено по-високо заплащане за определен тип професии, при които заплатите в частния сектор са много по-високи, отколкото в държавния, и администрацията не може да привлече добри кадри.

В единния класификатор ще бъдат определени много точно необходимите квалификации за определените длъжности и заплащането за тях.

Ще бъде премахнато допълнителното възнаграждение за прослужено време, което ще се добавя към основната заплата на служителите.

Променливата част ще се състои от два вида бонуси за постигнати резултати – текущи и целеви. Дянков уточни, че текущите и в момента съществуват в голяма част на администрацията под формата на т.нар. допълнително материално стимулиране. То ще бъде свързано с оценката за постиженията на съответната администрация като цяло, на структурните звена и на отделния служител.

Целевите бонуси обаче ще поощряват индивидуални постижения и ще зависят от личния принос, а не от заеманата длъжност.

"Субективният момент винаги съществува, защото началникът на отдела, директорът или зам.-министърът най-накрая определят каква е оценката", посочи все пак Дянков и добави, че, според него, служителите също трябва да имат възможност да оценяват ръководителите си.

Специалните умения и допълнителните квалификации също ще бъдат отразени.

Ще бъде премахнат обаче процентът, даван към заплатите, който се определя от събрани глоби и такси. Те ще отиват в държавния бюджет, откъдето ще се преразпределят.

"Идеята на новия модел е да има универсална и прозрачна система, валидна за всички структури на администрацията, да е ясно как се формират заплатите и да има обективни критерии за оценяване″, разясни Дянков.

За да бъде въведен новият модел, ще бъдат променени 50 нормативни акта. Според финансовия министър моделът е най-близък до прилагания в Холандия, Дания и Великобритания.

Споделяне

Още от България