77% от европейците: Пари от ЕС само за правови и демократични държави

77% от европейците: Пари от ЕС само за правови и демократични държави

За по-голям европейски бюджет за справяне с пандемията от коронавирус и предоставянето на средства да се обвърже със спазването на принципите на правовата държава и на демокрацията, настояват мнозинството от европейците. Това сочи оповестено във вторник проучване, поръчано от Европейския парламент и проведено в началото на октомври 2020 г. от агенция "Кантар".

Почти осем от всеки десет анкетирани (77%) в целия ЕС подкрепят идеята, че ЕС трябва да предоставя средства на държавите членки само при условие че националното правителство прилага принципите на правовата държава и демокрацията. Най-малко седем от всеки десет респонденти са съгласни с това твърдение в 26 държави членки на ЕС.

Абсолютно мнозинство от европейците продължават да призовават за по-голям бюджет на ЕС за борба с Covid-19.

54% от гражданите на ЕС смятат, че са необходими повече средства за преодоляване на кризата. В 20 държави членки на ЕС мнозинството от респондентите са съгласни с това твърдение, в 14 държави членки на ЕС абсолютно мнозинство от запитаните подкрепят по-голям бюджет на ЕС.

Повече от половината от хората (54%) заявяват, че общественото здраве следва да бъде основен приоритет, следвано от икономическото възстановяване и новите възможности за предприятията (42%), изменението на климата и опазването на околната среда (37%) и заетостта и социалните въпроси (35%). На равнище ЕС изменението на климата и околната среда са заменили заетостта сред първите три разходни приоритета в сравнение с последното проучване, проведено през юни 2020 г., сочат данните.

Общественото здраве е основният разходен приоритет за гражданите в 18 държави. Естония, Латвия и Чехия поставят икономическото възстановяване на челно място, докато гражданите на Австрия, Дания и Германия слагат на първо място борбата с изменението на климата. В Хърватия, Словакия и Финландия интервюираните са определили заетостта и социалните въпроси като свой основен приоритет по отношение на разходите.

Вземането на необходимите решения относно пакета за възстановяване и многогодишнат финансова рамка във възможно най-кратък срок очевидно е от жизненоважно значение, както се вижда от тревожното лично финансово положение на европейските граждани от началото на пандемията, отбелязват авторите на проучването.

Голямо мнозинство от гражданите се опасяват от пряко въздействие от пандемията върху тяхното лично финансово положение или вече са пострадали: 39% от анкетираните заявяват, че кризата от Covid-19 вече е оказала въздействие върху техните лични доходи, докато други 27% очакват такова въздействие в бъдеще. Само 27% очакват ситуацията с коронавируса да не окаже въздействие върху техните лични доходи. В 20 държави повечето анкетирани заявяват, че настоящата криза вече е оказала въздействие върху техните лични доходи.

Две трети от хората (66%) са съгласни, че ЕС трябва да разполага с повече правомощия за справяне с кризи като пандемията от коронавируса. Само една четвърт не са съгласни с това твърдение, с което се запазват констатациите от проучванията през април и юни 2020 г.

Споделяне

Още от Европа