771 млн. лв. е излишъкът в бюджета към февруари

771 млн. лв. е излишъкът в бюджета към февруари

Излишъкът в бюджета към края на февруари се очаква да бъде 771 млн. лв., съобщи Министерството на финансите.

За сравнение, към 31 януари 2018 г. хазната бе на "плюс" 1.1 млрд. лв., а към февруари 2017 г. излишъкът възлизаше на 831 млн. лв., тоест с около 60 млн. лв. повече в сравнение с тази година.

Приходите и помощите към февруари 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 6.2 млрд. лв., като спрямо февруари 2017 г. се отбелязва ръст от 470 млн. лева. Нарастването е при данъчните и неданъчните приходи, които се увеличават със 716 млн. лв. (13.2 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Разходите на бюджета към февруари 2018 г. са в размер на 5.4 млрд. лв., което е с около 500 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Увеличението се дължи основно на по-високия размер на здравните и социалните плащания, например разходите за пенсии, а също и по-високите средства за заплати на учителите, военните, полицаите и др.

Към 31 януари 2018 г. данъчно-осигурителните постъпления са с 464 млн. лв. или 16.1% по-високи в сравнение със същия месец на миналата година, сочи още статистиката на МФ. При преките данъци ръстът е огромен – със 123 млн. лв. или 43.6% повече спрямо 2017 г. Постъпленията от ДДС се увеличават със 155 млн. лв. или 12.1 на сто. Приходите от акцизи са в размер на 700 млн. лв., което е с около 57 млн. лв. повече в сравнение с първия месец на 2017 г.

Приходите от осигуровки през първия месец на годината нарастват със 105 млн. лв. или 17.2 на сто спрямо януари 2017 г.

Бюджетните разходи през януари 2018 г. са били в размер на 2.5 млрд. лв., което е с около 100 млн. лв. повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Размерът на фискалния резерв към края на януари 2018 г. е 11.2 млрд. лв., в т. ч. 9.8 млрд. лв. депозити в БНБ и банки и 1.4 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес