8-ми клас да остане към основното образование, предлага съвет към министър Дамянов

Съветът по учебния план към министъра на образованието предлага да остане сегашната практика основното образование да се придобива след завършен осми клас.

Съветът е консултативен орган към министерството на образованието и в него участват както представители на ведомството, така и университетски преподаватели, директори на училища и синдикати. Решението дали основното образование да се придобива след завършването на 8-ми клас ще се вземе от министъра Игор Дамянов и след това ще се разработи и начинът, по който ще става приема в профилирани училища.

Съветът е обсъдил и възможността учениците да придобиват основно образование след завършен 7-ми клас. Мотивите в полза на този вариант са били свързани с премахването на съществуващите трудности и неравнопоставеност между учениците от един и същ випуск, както и със запазването на утвърдената традиция за чуждоезиково обучение в профилираните средни училища.

Мотивите все пак да се препоръча действащия и сега модел, който включва 8-ми клас в рамките на основното образование, са свързани с аргументите, че така ще се предотврати по-ранното отделяне на децата от семейната среда, няма да се увеличи рискът повече деца да прекъснат училище на по-ранна възраст, както и евентуален неправилен професионален избор поради липса на социална зрелост или спад в качеството на преподаване.

Приемът след седми клас през тази учебна година ще се осъществява по досегашния ред.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?