8% ръст на разходите на работодателите за заплати

8% ръст на разходите на работодателите за заплати

Разходите за възнаграждения на персонала за един отработен час се увеличават с 8.2% през четвъртото тримесечие на 2016 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Най-малко е увеличението в секторите "ВиК и управление на отпадъците" и "Строителство" (2.2%), а най-голямо – в сектор "Култура, спорт и развлечения" (25.9%).

Средно ръстът е по-висок в услугите (9.4%) в сравнение с индустрията (8.3%).

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.0% през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г. Увеличението в индустрията е с 8.1%, в услугите - с 9.4%, и в строителството - с 2.2%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в секторите "Култура, спорт и развлечения” - с 25.5%, "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 14.3%, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения” - с 10.7%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в секторите "ВиК” - с 1.7%, "Строителство” - с 2.2%, и "Образование” - с 3.0%.

Споделяне

Още от Бизнес