8.1 млрд.лв. е външнотърговският стокообмен на България за първото тримесечие

Външнотърговският стокообмен на България за първото тримесечие на годината е 8.1 млрд.лв., сочат оповестените в петък данни на Националния статистически институт, съобщи БТА. В сравнение с първите три месеца на 2003 г., стокообменът се е увеличил с 11 процента.

Външнотърговското салдо на България продължава да е отрицателно - минус 995.5 млн.лева.

Износът за първите три месеца е за около 3.4 млрд.лв., което е увеличение с 5.2% спрямо първото тримесечие на миналата година. Намаление в стойността на износа е регистрирано само през януари - с 5.8 %, докато през февруари експортът се е увеличил с близо 16 на сто. Цената на експорта е средно с 3% по-висока от тази за миналогодишния период.

Вносът за първите три месеца е 4.7 млрд. лева, което е увеличение с около 16 % спрямо миналата година. Увеличението в цената на внасяните стоки е средно с 0.5 процента.

Най-оживена остава търговията с европейските страни, с които е реализиран повече от половината от стокообмена на страната. Над 63 % от износа и от вноса на България е за и от Италия, Германия и Гърция.

С 10.5 % се е увеличил износът за бившите кандидатки и вече членки на Европейския съюз, а вносът оттам - с 29.4 процента.

Увеличил се е износът на стоки за Русия, както и за съседните на България страни с изключение на Турция.

Слабо е намалял износа за страните от ОНД, докато вносът оттам се е увеличил с над 15 на сто.

С 36% се е увеличил износът на сурови нехранителни материали, с близо 30 % - на животински и растителни масла и мазнини. За първите три месеца на годината са изнесени с 20% повече обработени изделия, докато експортът на напитки и тютюн е намалял с една пета или с около 20 млн. лева.

При вноса се наблюдава почти двойно увеличение на храни и живи животни, което е в резултат на по-високия внос на житни растения с около 70 млн.лв., мелничарски продукти - с над 16 млн.лв., захар и захарни изделия - с 55 млн.лв.

С над една пета се е увеличил вносът на машини, оборудване и транспортни средства, а също и на обработени изделия. Намаление се наблюдава при вноса на минерални горива - с 96 млн.лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?