8.2 млрд.евро е външният и вътрешен държавен дълг

В края на юли 2004 година номиналният размер на държавния и държавно-гарантиран дълг е 8.2 млрд.евро, от които 1.3 млрд. вътрешен и 6.9 млрд. външен дълг, съобщиха също в петък от финансовото министерство.

Общият размер на дълга намалява с 567 млн.евро в сравнение с края на юни, което се дължи на предсрочното изплащане на брейди облигациите от вида DISC.

От началото на 2004 г. са направени общо 2.327 млрд. лв. плащания по дълга, от които 2.061 млрд. по външния и 265.3 млн. - по вътрешния. С най-висок дял са погашенията по брейди облигации - 1.286 млрд.лв., към МВФ са платени 94.1 млн. лв., по държавни инвестиционни заеми - 54.2 млн.лв., към Парижкия клуб - 42.5 млн. лв. и към Световната банка - 41.1 млн. лв.

За първите седем месеца на годината България е погасила 1.559 млрд.лв. главници по дълга, като за същия период новоусвоените кредити са 390.5 млн.лв. Основна част от тях - 121.2 млн.лв., са средства, отпуснати от МВФ.

В резултат от предсрочното изплащане на брейди облигациите от вида DISC, във валутната структура на дълга настъпват значителни промени в съотношенията на основните валути, пише в съобщението на МФ. Дългът в щатски долари е 37.5 %, дългът в евро - 37.5 %, дългът в други валути - 14.5 % и дългът в лева - 10.5 на сто.

По отношение на лихвената структура, съотношението на дълга с плаващи към този с фиксирани лихви е 53 към 47 на сто.

В общото разпределение на дълговия портфейл по кредитори преобладаващ дял запазват категориите "Други облигации" (включително глобални и еврооблигации) - 26 %, "Брейди облигации" - 16 % и облигации по вътрешният дълг - 15.5 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес