През 2011 година

850 души са потърсили закрила в България, 650 молби още чакат отговор

Най-много са бежанците от Ирак и Афганистан, увеличава се и потокът от Сирия

През последните години броят на хората, които търсят убежище у нас, се запазва, като България е една от предпочитаните сред страните в бившия социалистически блок. Най-често убежище в България търсят граждани от Ирак и Афганистан, а след  засилването на напрежението и насилието в Сирия, потокът оттам се е увеличил, макар и слабо. Това сочат данните на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, предоставени в отговор на запитване от Mediapool.

През 2011 година България е предоставила статут на бежанец на 6 души, а 166 са тези, които са получили хуманитарен статут. В периода януари – декември 2011 година 850 човека от 40 държави са поискали закрила от България. Отказано е на общо 319 лица.

Към момента се разглеждат молбите на 646 човека, тъй като процедурата изисква време, за да се направят нужните проверки. Към чакащите молби спадат и тези на хората, които обжалват решенията на агенцията.

Ако един чужденец получи статут на бежанец, той придобива правата и задълженията на български гражданин, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство, като избирателното право и възможността да заема определени длъжности. Получилият хуманитарен статут се приравнява на постоянно пребиваващ в България чужденец. По тази причина и изискванията за получаване на бежански статут са по-строги от тези за хуманитарен статут.

През миналата година най-много са гражданите на Ирак, които са искали закрила в България – 324 души. Следват граждани на Афганистан – 90, на Сирия – 79, хора без гражданство – 68, граждани на Сомалия – 42, на Армения – 35 и други.

Наблюдава се леко увеличение на търсещите закрила от Сирия спрямо 2010 година, когато убежище са потърсили 52 души - 31 мъже, 9 жени, 12 деца. През 2011 закрила са потърсили 79 лица - 54 мъже, 10 жени, 15 деца. От агенцията обаче коментираха, че към момента не може да се говори за бежански поток от Сирия.

През миналата година в Националната програма за интеграция на бежанците са включени 82 -ма човека.

По-голямата част от молбите за закрила са мотивирани с липса на сигурност за живота на чуждите граждани в условията на въоръжени конфликти или поради етническо и религиозно противопоставяне – основно от Афганистан и Ирак.

Като цяло лошата икономическа ситуация в Африка – в Судан, Нигерия, Сомалия, Алжир – са причина за наличие на кандидати от тези страни. Наблюдава се увеличение на семействата, възрастни и болни хора, изобщо на лица от уязвими групи.

В периода януари 1993- декември 2011 година най-многочислени са молбите от граждани от граждани на Афганистан – 5751; от Ирак – 4932; от Армения – 1865; от Иран – 636 и други.  

България се позиционира като една от страните от бившия социалистически блок, където се подават най-много молби за предоставяне на убежище. През 2010 г. общо 6534 души са поискали закрила от Полша; 2104 - от Унгария; 1025 - от България; 979 - от Чехия; 887 - от Румъния; 541 - от Словакия; 246 - от Словения.

Статут на бежанец се предоставя на чужденец, който се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение и/или убеждение, и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея.

Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, принуден да напусне или да остане извън държавата си, тъй като е изложен на реална опасност от тежки посегателства, като смъртно наказание или екзекуция, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание, тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт. Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен характер.

След като дадено лице подаде молба за предоставяне на закрила се провежда производство по Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), като първо се разглежда възможността за предоставяне на статут на бежанец и ако не бъдат установени законовите изисквания за това, се разглеждат и предпоставките за хуманитарен статут, като всяка молба се разглежда строго индивидуално.

Не малка част от производствата по предоставяне на статут на търсещите закрила лица се спират, когато кандидатите напуснат самоволно адресите, на които пребиват или са в неизвестност, а след определен законов срок се и прекратяват. Прекратява се процедурата и на кандидати, които заявяват желание доброволно да се завърнат в държавата си по произход.

При получаване на отказ за предоставяне на закрила, лицето има право да обжалва пред компетентните съдебни власти. В случай, че съдът потвърди отказа, агенцията информира Дирекция "Миграция“-МВР, в чиито прерогативи е да предприемат действия за извеждане на лицето от  България.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?