8500 души, регистрирани в бюрата по труда през януари

Близо 8500 души са загубили работата си през януари и са се регистрирали в бюрата по труда, съобщиха в четвъртък от Агенцията по заетостта.

Така броят на регистрираните безработни е нарастнал с 3.7 на сто в сравнение с предходния месец и е достигнал 240 782 души.

От агенцията обаче уточняват, че това е най-ниският прираст спрямо месец декември от 1994 г. насам. В сравнение със същия месец на 2008 година броят на безработните намалява с 32 498 души, или с 11.9 на сто.

Като цяло равнището на безработицата за страната през януари нараства спрямо декември с 0.23 процентни пункта, до 6.50 на сто. В сравнение със същия месец на предходната година равнището на безработица е с 0.88 процентни пункта по-ниско.

През януари 2009 г. в осем области равнището на безработица остава по-ниско от средното за страната - София-град /1.3 на сто/, Бургаска /3.99 на сто/, Габровска /4.24 на сто/, Варненска /4.89 на сто/, Пловдивска /5.27 на сто/, Старозагорска /5.28 на сто/, Пернишка /5.41 на сто/ и Русенска /6.19 на сто/.

В останалите 20 области равнището на безработица е над средното и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите Търговище /12.74 на сто/, Шумен /11.91 на сто/, Смолян /11.33 на сто/, Монтана /10.96 на сто/, Разград /10.66 на сто/ и Видин /10.36 на сто/.

От агенцията отчитат, че е нараснало предлагането на работна сила на пазара на труда. Нараства входящият поток от безработни, освободени след приключване на субсидирана заетост, както и освободени от работа в сезонни дейности. В началото на годината е констатирано, че във всички сектори се наблюдава спад на нивото на поръчките и затруднения, свързани с недостатъчното търсене. Наблюдава се засилена регистрация на хора, освободени от различни фирми, без да е извършено масово уволнение.

Споделяне

Още от България