870 млн. лв. е бюджетният излишък в края на януари

870 млн. лв. е бюджетният излишък в края на януари

867 млн. лв. е бюджетният излишък към края на януари, съобщиха от финансовото министерство.

Това е малко под обявените 1 млрд. лв. от експремиера Бойко Борисов на последното правителствено заседание, преди да напусне властта.

За сравнение през януари 2016 г. хазната е била на плюс 992 млн. лв. Тогава обаче във фиска са влезли повече приходи под формата на грантове от ЕС заради възстановяване на извършени в края на 2015 г. разходи по европейските програми, коментират от финансовото министерство.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) за януари са в размер на 3.3 млрд. лв., което е със 196 млн. лв. повече в сравнение със същия месец на 2016 г. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 266 млн. лв. (9.1%), докато постъпленията от помощи са по-ниски, посочват от МФ.

Разходите през първия месец на годината са в размер на 2.46 млрд. лв., което е 6.7% от годишния разчет.

„Съпоставено със същия период на предходната година разходите по КФП отчитат нарастване, главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на оигурителната вноска за фонд „Пенсии“, допълват от финансовото министерство.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?